Hotline: 1800 58 58 16     Email: info@k-elec.vn

Chính sách về Quyền riêng tư

Chính sách Riêng tư và Bảo mật (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”) này được áp dụng cho tất cả Quý khách đã và đang thực hiện các giao dịch với Công ty Cổ phần K-Elec Việt Nam (“K-Elec Việt Nam”) thông qua website www.k-elec.vn.

 

Chính sách này được soạn thảo và có thể được cập nhật, bổ sung và/hoặc điều chỉnh bởi K-Elec Việt Nam tùy từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Trường hợp những cập nhật/bổ sung/điều chỉnh này tạo ra sự thay đổi cơ bản đối với Chính sách này, K-Elec Việt Nam sẽ gửi thông báo đến tất cả Khách hàng thông qua tài khoản đã đăng ký.

Xác nhận đồng ý với những thay đổi này có thể là yêu cầu bắt buộc để Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ website của K-Elec Việt Nam.

 

1. Thông tin thu thập: Thông tin mà K-Elec Việt Nam thu thập trong quá trình Quý khách sử dụng website chủ yếu thuộc các nhóm thông tin sau: – Đối với tài khoản của cá nhân: Họ tên; Email; Số điện thoại liên hệ; Địa chỉ giao hàng; – Đối với tài khoản của tổ chức: Tên chính thức; Số điện thoại liên hệ; Địa chỉ; Mã số thuế; Lĩnh vực kinh doanh (nếu có).

 

2. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin: 

Thông tin thu thập được sẽ được K-Elec Việt Nam sử dụng cho một hoặc các mục đích và/hoặc trong phạm vi sau đây: – Tạo và quản lý tài khoản của Quý khách trên Gian hàng; – Xử lý Đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách; – Vận hành dịch vụ Hỗ trợ trực tuyến để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý khách; – Cung cấp thông tin về các ưu đãi và/hoặc chương trình khuyến mại trên website; – Thông báo về các thay đổi, cập nhật liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật,… – Thu thập thêm các thuộc tính liên quan đến Quý khách dựa trên dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp nhằm cung cấp cho Quý khách nhiều thông tin đúng mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn; – Phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; – Hiểu trải nghiệm người dùng của Quý khách đối với website của K-Elec Việt Nam; – Thực hiện các cuộc khảo sát nhằm thu thập các ý kiến, đánh giá, góp ý của Quý khách đối với sản phẩm và dịch vụ của K-Elec Việt Nam; – Xác định danh tính của Quý khách hoặc tính chính xác của các thông tin liên quan đến mục đích phát hiện gian lận; – Ngăn chăn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm (thực tế hoặc nghi ngờ) đối với Chính sách chung hoặc Chính sách bảo mật này.

 

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin: 

Toàn bộ thông tin thu thập sẽ được K-Elec Việt Nam lưu trữ và bảo mật cho đến khi mục đích thu thập thông tin đã đạt được hoặc khi nhận được yêu cầu hủy bỏ từ Quý khách.

 

4. Chia sẻ thông tin:

K-Elec Việt Nam có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin thu thập trong một số trường hợp và/hoặc cho một số đối tượng sau đây: – Nhằm cung cấp dịch vụ cho Quý khách và/hoặc thực hiện các mục đích nêu tại Mục 2 Chính sách này. – Cho công ty mẹ, công ty con của K-Elec Việt Nam và/hoặc các công ty liên kết, đối tác có ký kết hợp đồng với K-Elec Việt Nam nhằm hỗ trợ K-Elec Việt Nam cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ phát sinh cho Quý khách. Theo đó, các đối tượng này sẽ được chia sẻ, tiết lộ một phần hoặc toàn bộ thông tin nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Quý khách. – Cho các bên thứ 3 khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Việc chia sẻ thông tin theo quy định tại Mục này có thể được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam đang có hiệu lực tại thời chia sẻ thông tin.

 

5. Bảo mật:

Ngoài các trường hợp được mô tả tại Mục 4 Chính sách này, K-Elec Việt Nam cam kết không chia sẻ, tiết lộ thông tin được thu thập cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. K-Elec Việt Nam đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo – trong khả năng của mình – thông tin thu thập từ khách hàng sẽ không bị truy cập, tiếp cận, sử dụng, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, K-Elec Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất

 

6. Tiếp cận và Điều chỉnh:

Ngay cả trong trường hợp đã đồng ý cho K-Elec Việt Nam thu thập thông tin, Quý khách vẫn có quyền tiếp cận và yêu cầu K-Elec Việt Nam hủy bỏ, cập nhật, điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ thông tin đã cung cấp. Quý khách có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào thông qua việc liên hệ với K-Elec Việt Nam theo thông tin tại Mục 8 Chính sách này.

 

7. Thu thập và sử dụng thông tin từ Trẻ em dưới 16 tuổi: 

K-Elec Việt Nam không và sẽ không có chủ đích thu thập hoặc duy trì bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bất kỳ cá nhân nào dưới 16 tuổi. Các cá nhân dưới 16 tuổi khi thực hiện các giao dịch trên website www.k-elec.vn, bên cạnh nghĩa vụ đảm bảo năng lực hành vi theo quy định pháp luật, phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch và cung cấp các thông tin cá nhân của bản thân trong quá trình thao tác trên Gian hàng. K-Elec Việt Nam bảo lưu quyền từ chối tiếp nhận hoặc hủy bỏ các thông tin được cung cấp cho K-Elec Việt Nam bởi các cá nhân dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

 

8. Liên hệ: 

K-Elec Việt Nam – Công ty Cổ phần K-Elec Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 16 toà nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Phone : 024.33665333

Hotline : 1800 58 58 16

Email: info@k-elec.vn

Website: www.k-elec.vn

 

X